Chia sẻ

By Admin on 05/06/18 04:53AM

Khi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, các Startup cần quan trâm nhiều đến việc lựa chọn mô hình kinh doanh nào cho phù ...

By Admin on 29/05/18 05:00AM

Nhà tuyển dụng hiện nay kén người chứ không kén trường, đó là nhận định của Anh Nguyễn Chí Thành, người có nhiều năm ...

By Admin on 29/05/18 01:17AM

Có thể nói rằng, Mô Hình Kinh Doanh (BM) cũng có thể là sản phẩm hay dịch vụ mà một Startup đưa ra để ...