Tầm nhìn và sứ mệnh

Tầm nhìn và sứ ...

Tầm nhìn

  • Là đối tác tư vấn & đào tạo được tin tưởng của cộng đồng doanh nghiệp trong nước cũng như quốc tế. 
  • Là trung tâm hỗ trợ sinh viên các kỹ năng mềm & môi trường trải nghiệm KLASS tốt nhất

Sứ mệnh

  • Mang đến cho các doanh nghiệp những lợi ích thiết thực phục vụ cho hoạt động sản xuất, kinh doanh
  • Đào tạo nguồn nhân lực hiệu quả
  • Chia sẻ và góp phần nhỏ cho hệ sinh thái khởi nghiệp quốc gia
  • Hỗ trợ các sinh viên những chương trình đào tạo bổ ích nhất để trang bị thêm cho các bạn những kiến thức & kinh nghiệm ở môi trường doanh nghiệp, giúp các em hoà nhập ngay khi ra trường